Януари
2014
Изберете датата
1
2
3
4
5
6
7
10
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Изберете датата
1
2
3
4
5
6
7
10
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Януари
2014
Как следва да реагира Русия на стремежа на НАТО към засилване присъствието си в Източна Европа?