Скъпи приятели! С много тъга сме принудени да ви съобщим, че в рамките на структурните промени в работата на Международната информационна агенция "Россия сегодня" ("Русия днес") българските странички на сайта и във Facebook на радиокомпания "Гласът на Русия" спират своята работа. Благодарим на всички наши посетители и експерти, на всички, които ни поддържаха и ни помагаха в работата в интернет-пространството. Положихме много сили да бъдем полезни и да направим нашето общуване интересно и съдържателно.
7 октомври 2014, 12:52

Програмата на МВФ за Украйна е пред провал

Програмата на МВФ за Украйна е пред провал

МВФ наложи на Украйна брутално рестриктивна и нереалистична програма за реформи. На 30 април Бордът на МВФ утвърди двегодишна програма за реформи в Украйна. Главни цели на програмата са „възстановяване на макроикономическата стабилност, подобряване на макроикономическото управление, повишаване на прозрачността и поставяне на основите за стабилен и балансиран икономически растеж”.

На 18 май 2014 г. в. ДУМА публикува моя статия на тази тема, озаглавена „Как МВФ „помага” на Украйна.

В заключението на тази статия писах:

„1. Програмата е направена по добре известния модел на МВФ, прилаган навсякъде по света, включително и в България. Общата му характеристика с една дума е „рестрикция”.Тежки години очакват десетки милиони украински граждани, чиито жизнено равнище, едно от най-ниските в Европа, ще спадне още повече. Ако се изпълнява стриктно настоящата програма, и без това мизерно ниското вътрешно потребление ще спадне с още 35-40% през следващите години. Това ще внесе допълнително напрежение в обществото, което ще се добави към съществуващите остри социални, етнически, културни, политически и други конфликти. Да не забравяме и заканата на г-жа Тимошенко за „трета фаза на революцията”, която тя ще поведе ако не бъде избрана за президент. Последствията от тези предизвикателства са трудно предвидими, но очевидно ще бъдат много сериозни.

2. Програмата е твърде оптимистична и същевременно много амбициозна. Това я прави неосъществима. Имам предвид очакванията за растежа на БВП; за износа; за инфлацията; за доходите; за безработицата; за бюджетния дефицит; за платежния баланс; за изплащането на задълженията към Газпром; за намалението на дълга; за ограничаването на корупцията. Несериозно е очакването, че Украйна ще се разплаща редовно с кредиторите си; че ще привлича лесно средства от частни външни инвеститори и че след много години на масова корупция във високите и средните коридори на властта ще успее да я ограничи бързо. Не са реални очакванията за цената на газта; че валутният курс на хривната ще остане 10,9546 за един долар до края на тази година; че ще ограничат рязко корупцията.

От началото на юни тази година се очаква прекратяване на подаването на газ за Украйна ако не започнат да се разплащат с Газпром. Подобно на 2009 г., те навярно ще започнат да отклоняват за себе си част от транзитирания за Европа газ, от което ще настъпят сериозни смущения в европейските страни, включително и у нас.

МВФ прави лоша услуга на Украйна с тази брутално рестриктивна и нереалистична програма. Авторите на програмата не са проявили достатъчна предпазливост относно възможните социални последствия от предвидените шокови мерки. Особено като се има предвид сегашната критична обстановка в Украйна и настъпилата социална умора всред народа от дългогодишните недобре премислени икономически реформи и острия дефицит на социална справедливост в страната, довел до оскотяваща бедност на единия полюс на обществото и изключително богатство на другия. Правителството разполага с ограничени възможности да подпомага най-уязвимите слоеве от населението. Това ще бъде източник на икономическа, социална, политическа нестабилност и на още по-неблагоприятен ход на събитията. Гражданите на Украйна ще бъдат жестоко измамени за пореден път.

Таблица 1. Прогноза по най-важните показатели на програмата

Колаж: "Гласът на Русия"

Източник:Сайт на МВФ, разделът за Украйна.Програма на МВФ за икономически реформи в Украйна, 30 април 2014 г.

Дори бегъл поглед върху таблицата показва, че в 2016 г. положението в украинската икономика ще се нормализира: растеж на БВП от 4,0%, растеж на вътрешното търсене с 4,6%, безработица – само 7,5%, инфлация – 6,3%, растеж на заплатите – с 9,5%, натрупване – 10,1%, инвестиции – 13,9%, бюджетен дефицит – само 3,1% от БВП, държавен дълг – 61,2%. Голямата част от страните от ЕС биха се радвали на такива показатели. Украйна би поставила световен рекорд по бързо възстановяване от тотален хаос, както е сега в началото на 2014 г. към икономическа и социална нормалност в 2016 г., както сочи горната таблица.

Повтарям отново, с такава свръхоптимистична програма МВФ не прави добра услуга на Украйна! Убеден съм, че много скоро дори авторите на програмата ще се убедят, че тя не е реална и ще пристъпят към основната й преработка. С настоящия вариант на програмата могат да се създадат илюзии в част от украинското общество за бързо излизане от кризата, но скоро ще се убедят, че това не е възможно и илюзиите ще прерастнат в още по-опасно отчуждение и отчаяние. Най-убедителният език, когато се правят икономически реформи и се представят пред народа, е езикът на реализма и истината.

В програмата е предвидено наблюдението и контролът по изпълнението да се осъществява от МВФ в началото чрез прегледи на всеки два месеца, а след това – всяко тримесечие. Първият преглед ще бъде на 25 юли; вторият – на 25 септември и третият – на 15 декември 2014 г. След това ще се правят прегледи на всеки три месеца”.

Това писах в анализа на програмата на МВФ за Украйна на 18 май 2014 г. Какво е положението сега - 5 месеца по-късно?

Първи преглед на изпълнението

На 2 септември 2014 г. на сайта на МВФ бяха публикувани резултатите от първия преглед на изпълнението на програмата, направен през август. Същия ден на същия сайт беше публикувано интервю на списанието „Обзор на МВФ” (IMF Survey) с директора на Европейския департамент на МВФ Пол Томсен. След като прави общ преглед на изпълнението на икономическата програма на МВФ за Украйна г-н Томсен обсъжда комплексните предизвикателства на стабилизирането и реформирането на нейната икономика. Според него голям брой обстоятелства изискват компенсиращи мерки за връщане към нормално изпълнение на програмата. За да дам възможно най-точна представа на читателя за хода на изпълнението на програмата, в следващите редове цитирам зададените му най-важни въпроси и неговите отговори:

„Въпрос: Изпълнява ли се икономическата програма, както се очакваше първоначално, в условията на сегашния конфликт?

Отговор: Икономическата среда се оказа много по-предизвикателна отколкото се очакваше при изготвянето и утвърждаването на програмата. Активизира се конфликтът в източната част на страната. Задълбочи се спорът по цената на газа и изплащането на дълга на Нафтогаз към Газпром. Това, на свой ред, породи влошаване на икономическата перспектива, на изпълнението на бюджета и на потоците в платежния баланс. По тази причина се налага ревизия на най-важните програмни цели към края на 2014 и следващите години. Ще се наложат някои временни отклонения от първоначалните програмни цели, но са необходими компенсиращи мерки на валутния пазар, фискални мерки, по събирането на задълженията на потребителите към Нафтогаз, за да се осигури изпълнението на най-важните програмни цели.

Въпрос: Какви са най-големите рискове пред програмата? Ще се наложи ли основна преработка на програмата ако конфликтът продължава?

Отговор: Програмата е изправена пред голяма несигурност във връзка с конфликта. Ние очакваме затихване на конфликта през следващите месеци, но не е изключено и влошаване. Това може да наложи ревизия на важни елементи на стратегията на програмата. Изпълнението ще зависи от наличието на още по-голяма помощ от чуждестранните партньори на Украйна. Ще видим какво ще стане.

Въпрос: Загрижени ли сте за фискалната перспектива на страната, като се имат предвид по-големите нужди на финансовия сектор и по-големия дефицит в Нафтогаз?

Отговор: В светлината на сложната краткосрочна перспектива, преработваме фискалната стратегия на програмата, като допускаме по-голям бюджетен дефицит за тази година поради намалените бюджетни приходи вследствие на войната и за избегване на прекомерно тежкото икономическо и социално бреме. Умерените преработки за 2015 и следващите години се налагат поради ускореното влошаване на задлъжнялостта и големите финансови ограничения. Правим сериозна преработка на първоначалната програма за 2014-2016 г. Предвиждаме по-сериозно преструктуриране и повече средства за подкрепа на Нафтогаз за изплащане на нарастващия дефицит и на външните задължения. Това ще увеличи държавния дълг през 2014-2015 г. в сравнение с първоначално предвиденото”.

Таблица 2. Дава представа за промените по някои показатели.

Таблица 2. Промени в някои най-важни показатели

Колаж: "Гласът на Русия"

Източник: Сайт на МВФ, раздела за Украйна, Първи преглед на програмата на МВФ за стабилизация и растеж, 2 септември 2014 г.

Същия ден Николай Георгиев – ръководител на мисията на МВФ за Украйна, даде пресконференция в МВФ. На въпроса: Можете ли да кажете нещо повече за Източна Украйна, която дърпа надолу икономиката на страната?- той отговаря:

„Икономическото положение на Изток е много сериозно. Спадът на БВП се очаква да е 15-20%, докато в останалата част на страната е 5-6%. Както знаете, Изтокът е силно индустриализиран. Спадът на промишлената продукция там е по-голям. Същото важи и за другите сектори. Икономическата активност там е много, много увредена. Спадът на общите данъчни приходи в двете източни области през юни е между 10 и 18% в сравнение със същия месец на миналата година. Конфликтът на Изток влияе върху икономиката не само пряко, но и косвено чрез платежния баланс. Несигурното положение затруднява всички, които искат да инвестират в Украйна... Очакваме тази комбинация на голям спад на БВП на Изток и умереният спад в останалата част на Украйна да продължи... Запазваме същия валутен курс, както в първоначалния вариант, не защото вярваме, че ще бъде така, а за да не усложняваме ефектите от допълнителните промени от по-нататъшното обезценяване на хривната (украйнската валута)”. За сведение на читателя обменният курс на хривната със щатския долар днес - 6 октомври 2014 г. вече е 12,945, а в корегираната прогноза се предвижда 12,9 чак към края на 2015 г.

Според изявлението на г-н Георгиев цитираните в настоящия преглед данни и направените изводи отразяват положението към началото или средата на август 2014 г. Те не разполагали с по-нови данни. Състоянието на икономиката след това и до ден днешен продължи да се влошава, но данни не са публикувани от МВФ. Според прогноза на Wikipedia в интернет БВП на Украйна се очаква да спадне с 8% през 2014 г., а не със 6,5%, както предвижда МВФ в ревизирания си вариант (виж ред 1. на таблица 2.)

Цитираните в таблица 2. корекции в някои най-важни показатели за 2014 и 2015 г. показват, че авторите на програмата признават допуснатите грешки в първоначалния вариант на програмата от 30 април 2014 г., но не са извлекли поуки и повтарят, дори задълбочават грешките си в корегираната прогноза, без да държат сметка за сложната обстановка в цяла Украйна и особено за драматичната военно-политическа ситуация в източните региони.

Изглежда че авторите на програмата ще се подведат от подписаното споразумение за примирие и сегашното крехко военно затишие в двете източни области. В района около Донецк дори няма затишие. В края на септември и началото на октомври градът е обстрелван често от украинската артилерия. Има много убити и ранени. Фактът, че сега се стреля по-малко в Донбас като цяло не дава основание за големи надежди за нормализация, защото:

Първо, ако правителството в Киев беше проявило по-голяма гъвкавост, умереност и прозорливост през февруари 2014 г. можеше да задоволи сравнително умерените искания на хората в Донбас за федерализация, за уважение на тяхната руска национарна идентичност, за ползване на родния им руски език и някои други облекчения. То обаче отговори с бруталност. Един от първите му законодателни актове беше забраната на руския език и вместо да преговаря предпочете да стреля, бомбардира, разрушава и убива, особено в източните области, а също и в други части на страната, например Одеса.

След водената жестока война, хилядите убити и ранени (по данни на ООН убитите към 30 септември 2014 г. са над 3600 души, а ранените около 8500), над половин милион бежанци, причинената хуманитарна катастрофа, разрушената инфраструктура, в това число болници, училища, църкви, електрически и водоснабдителни системи, е изкопана дълбока пропаст между хората в източните области и управляващите в Киев, запълнена с недоверие, умраза и кръв. Разкриваните сега десетки масови гробове, изтезанията и убийствата на пленени опълченци и другите зверства на украински военни във временно окупираните от тях райони на Донбас, задълбочават още повече тази пропаст. След всичко това не може да се очаква убийците и жертвите да живеят под общ покрив – в един дом, в една държава.

При това положение двете източни области сега едва ли ще приемат федерализацията, с която може би биха се задоволили в началото. Те вече се обособяват и все повече ще се стабилизират като независима държава Новорусия. При успешно развитие тя ще оказва силно притегателно влияние върху други региони на Украйна. Не е изключено през следващите години към нея да се присъединят и други региони с етническо руско или руско-езично население. Насрочени са избори за президент и парламент на 11 ноември 2014 г. Донецката и Луганската област вече необратимо са напуснали украинската държава и през следващите месеци и години правителството в Киев не може да разчита на произвеждания там БВП, износ, приходи в бюджета, заетост, доходи, валутни и други финансови потоци като съставна част на обобщените показатели за Украйна.

Второ, на 26 октомври 2014 г. в Украйна ще се проведат парламентарни избори. Очертава се нарастващо разделение между така наречената „Партия на мира” и „Партията на войната”. Очаква се още по-конфронтационен и антируски състав на новия парламент. В новата Рада навярно ще влязат настоящи полеви командири, които ще търсят военен реванш за унизителното си поражение в началото на септември 2014 г. и ще се борят за военна победа над двете източни области. Те ще потискат жестоко всеки опит на други области да се присъединят към Новорусия. 2015 и следващите години не се очертават като мирни за Украйна, така необходими за нейната икономическа стабилизация и успешно икономическо и социално развитие.

Трето, скоро ще настъпи зимата. Това ще е много трудна зима не само със суровите климатични условия, но и поради тежките изпитания на силно рестриктивната програма на МВФ за финансова стабилизиция. Расте инфлацията, намаляват реалните доходи, орязват социалните програми, нараства безработицата, намалява износът, няма приток на чуждестранни инвестиции. Ако не се постигне споразумение с Русия за възобновяване доставките на газ, за неговите цени и за изплащането на дълга от над 5 млд. щатски долара, хората ще мръзнат както по климатични, така и по социално-икономически причини. Това ще изостри още повече социалното, икономическото, етническото и политическото напрежение и ще затрудни прилагането на програмата на МВФ. При тези условия не е изключено ястребите в Киев, подстрекавани от САЩ и ЕС да се опитат да отклонят вниманието на хората чрез възобновяване на мащабните военни действия в Източна Украйна. Още повече, че те не са дори прекратявани напълно. Това ще усложни обстановката допълнително, ще нажежи социалната и политическата ситуация и ще направи невъзможно прилагането на програмата на МВФ за стабилизация. А след това възобновяването на военните действия от страна на Киевските превратаджии ще се използва като оправдание за провала на програмата.

Четвърто, в самото начало протестите на Киевския майдан бяха насочени срещу корупцията, социалната несправедливост и острата социална поляризация по времето на Юшченко и Янукович, създала украинските олигарси. Узурпирането на протестите от десния център обаче доведе до засилване на властта на олигарсите. Един от тях стана президент на Украйна. Друг стана управител на Днепропетровска област и финансира частни батальони, които воюват срещу народа на Донбас. Списъкът може да бъде продължен. Корупцията продължава необезпокоявана с реални действия на властите, въпреки публичното лицемерно антикорупционно говорене. Украинският народ рано или късно ще потърси сметка от олигархията за тази гигантска злоупотреба. Всичко това ще предизвика засилване на социалните конфликти в Украйна. Доколкото може да се съди отстрани Новоросия наверно ще възприеме по-справедлива икономическа и социална политика и може би ще се откаже от толерирането на всякакви настоящи и бъдещи олигарси.

Както посочих по-горе, при утвърждаването на програмата в края на април беше предвидено първият преглед на изпълнението да се проведе на 25 юли 2014 г. Това стана през август. Вторият преглед беше планиран за 25 септември, а третият за 15 декември 2014 г. Преглед през септември нямаше, а вторият и третият преглед се сливат и ще се направят през декември. Това също е признак за сериозни смущения в МВФ по изпълнението на програмата.

В настоящата статия повтарям моите заключения от 18 май 2014 г., за да може читателят да сравни оценките на екипа на МВФ и моите оценки за ситуацията в Украйна.

Аз не подкрепям консервативната икономическа философия на ръководството на МВФ, но имам добро мнение за професионализма на служителите на МВФ, които познавам. Предполагам, че те са съзнавали липсата на реализъм в първоначалния вариант на програмата. Допускам, че част от членовете на екипа, изработил първия вариант на тази програма, дори са разбирали, че тя не е изпълнима. И въпреки това е предложена на борда на МВФ, утвърдена от него и разгласена по света, за да се покаже, че МВФ помага на Украйна в тези трудни времена. Същото се повтаря сега и с корекцията на програмата. Това показва, че не само в икономическата философия, но и в статута и във вътрешните порядки на МВФ е сгрешено нещо фундаментално.

Там не се пише това, което добрите професионалисти знаят и виждат, а това, което ще се хареса на висшето ръководство на МВФи на правителствата на най-развитите западни страни членки, които определят неговата политика и преди всичко на САЩ - единствената страна членка с право на вето в тази институция. Такъв МВФ не е нужен на света. И още по-малко на развиващите се страни на които той „помага”. Със сегашната си дейност МВФ е по-скоро вреден и опасен за световната икономика. Има дори поговорка, че „Там от където мине МВФ – трева не никне”.Това е много добре описано от Нобеловия лауреат по икономика, бивш главен икономист и старши вице-президент на Световната банка проф. Джоузеф Стиглиц.

Моите опасения и предупреждения от 18 май 2014 г. се потвърдиха напълно.Никой обаче в МВФ и в Украйна не обърна внимание на добронамерените ми забележки и препоръки, въпреки че статията ми беше публикувана и на английски, а ръководителят на мисията на МВФ за Украйна, съдейки по името – Николай Георгиев, е българин. Очевидно, първоначалната програма на МВФ трябва да бъде тотално преработена и съобразена с новите икономически, социални и политически реалности в тази страна. Ако това не стане, тежко им на милионите граждани на Украйна, превърнати в играчка в името на глобалните геостратегически интереси на САЩ и сервилно послушният им Европейски съюз, насочени срещу Русия! Всичко, което те правят сега в Украйна цели в крайна сметка да навреди на Русия.

Аз винаги съм бил привърженик на членството на България в ЕС. Ако обаче в Брюксел продължават да се държат като послушна пионка на правителството на САЩ, започвам да се съмнявам дали мястото ни е в такава компания! Дали стратегическите ни национални интереси не изискват нещо друго! Всичко това ще засили съществуващите вече центробежни процеси в Европейския съюз и ще го изправи пред нови много сериозни предизвикателства.

  •  
    и споделяне