Скъпи приятели! С много тъга сме принудени да ви съобщим, че в рамките на структурните промени в работата на Международната информационна агенция "Россия сегодня" ("Русия днес") българските странички на сайта и във Facebook на радиокомпания "Гласът на Русия" спират своята работа. Благодарим на всички наши посетители и експерти, на всички, които ни поддържаха и ни помагаха в работата в интернет-пространството. Положихме много сили да бъдем полезни и да направим нашето общуване интересно и съдържателно.
30 юли 2008, 20:21

ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РУСИЯ В БЪЛГАРИЯ АЛЕКСАНДЪР ТОМИЛОВ: „ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ГОДИНАТА НА РУСИЯ В БЪЛГАРИЯ ЩЕ БЪДЕ ОЩЕ ПО-ИНТЕРЕСНА, ЗАЩОТО ПОТЕНЦИАЛЪТ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО НА РУСИЯ И БЪЛГАРИЯ ВПЕЧАТЛЯВА”

                                               Годината на Русия в България стана, без всякакво съмнение, главно събитие в отношенията между двете ни страни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Годината на Русия в България стана, без всякакво съмнение, главно събитие в отношенията между двете ни страни. Тя вече подари на хиляди българи и руснаци радост от общуването, незабравими срещи, но ни чака още много интересно – празникът на духовното и културно взаимно обогатяване продължава! Днес, в специално интервю за "Гласът на Русия", темата продължава Търговският представител на Руската Федерация в Република България Александър Томилов. Интервюира го Ирина Циплакова.


КОРЕСПОНДЕНТ: Господин Томилов, Годината на Русия в България измина вече половината път. През това време какво най-интересно и значително имаше във впечатляващата й програма? И какво тепърва ни предстои?


- Юбилейната за историята на руско-българските отношения 2008 година, както е известно, съвпадна със 130-годишнината от Освобождението на България от османско иго. Специално за тази дата, положила началото на възстановяването на българската държавност, беше подготвена и Годината на Русия в България. За основно и най-значително събитие смятам официалното посещение на Владимир Путин в България през януари тази година, по време на което беше даден старт на Годината на Русия в България. Нашите президенти подписаха много значими и важни контракти и споразумения за изграждане на обекти на сътрудничеството и особено в енергетиката. Те са ви добре известни – АЕЦ „Белене”, нефтопроводът "Бургас-Александруполис" и газопроводът "Южен поток". През изтеклото време имаше няколко интересни международни конференции и по-специално „Инвестиционно-иновационното сътрудничество, като най-важен фактор за укрепване на международните икономически отношения” и „Двустранното търговско-икономическо сътрудничество”, както и редица презентации на региони, например Москва и икономическия потенциал на Курганская област, на които бяха сключени съответни споразумения. Относно втората половина на 2008 година, продължава Александър Томилов, предстоят много заслужаващи вниманието мероприятия, насочени към по-нататъшно развитие и усъвършенстване на руско-българския диалог в областта на икономиката, транспортното стопанство и информационното и телекомуникационно сътрудничество. Основно мероприятие, разбира се, ще стане провеждането през октомври в София на Националната изложба на Русия в България. Главна задача е създаването на благоприятен климат за по-нататъшно развитие на търговско-икономическите връзки, диверсифициране на формите и насоките на руско-българското взаимодействие, разширяване на сътрудничеството в социално-хуманитарната сфера, укрепване на деловите и културни връзки. Дори повече, в рамките на изложбата е предвидена сериозна и интересна делова програма-презентация на над 10 руски региона. Освен това ни предстои да проведем изложбата-семинар „Най-нови разработки на руски организации в сферата на нанотенологиите и наноматериалите”, презентации на конкурентноспособни руски научно-технически разработки и иновационни проекти по приоритетните насоки за развитие на науката, техниката и технологиите. Диалогът по съвременните информационни и телекомуникационни технологии и конференцията по медико-биологически проблеми ще бъде проведен в София през октомври. Говоря само за търговско-икономическата съставляваща на Годината на Русия в България, продължава Александър Томилов, но освен това има и прекрасни мероприятия в сферата на културата, художественото творчество и други. Искам да изтъкна, че търговското представителство на Русия в България съвместно с други организации, министерства и ведомства на Русия, ще положи максимум усилия Годината на Русия в България да стане успешна и продуктивна.


КОРЕСПОНДЕНТ: Господин Томилов, според Вас, намират ли събитията в рамките на Годината подобаващо отражение в България, има ли резонанс в българското общество, чувството, че става нещо ново, голямо, интересно?


- Искам да кажа, че тук са много добре информирани за провеждането на Годината на Русия в България, дори повече, ние, като търговско представителство, се занимаваме с публикации в медии, даваме интервюта, провеждаме пресконференции, и за всяко мероприятие каним и български организации и компании да участват в делови програми, да посетят изложби. Например, още сега е известно, че изложбата в сферата на нанатехнологиите и наноматериалите ще предизвика голям интерес, защото в България се търси всичко ново, страната върви по пътя на технологическото и иновационно развитие. Сега всичките ни усилия са насочени към осигуряване на резонанс, продуктивност и привличане на вниманието към Националната изложба на Русия в България – наистина изключително интересно и обещаващо събитие.


КОРЕСПОНДЕНТ: Господин Томилов, какво място заема България в сферата на външната търговия на Русия? Какво задоволява и двете страни, а какво — евентуално, не?

- Известно е, че България е един от основните търговски партньори на нашата страна в Балканския регион, и в същото време Русия е най-важният външнотърговски партньор за България като цяло. Относно динамиката на нашите връзки, ще отбележим, че от 2002 година до момента нашият стокооборот се увеличи повече от 5 пъти – това е добра динамика. Русия във външнотърговския оборот на България заема 4-то място след Германия, Италия и Турция, а по обем на износа – първо място. Ето няколко цифри за илюстрация. През 2007 година стокооборотът между Русия и България беше 4,2 милиарда долара съгласно наши данни, съгласно български – 5,5 милиарда, а тази година ще бъде повече от 7 милиарда. Както виждате, растежът от почти 1,5 милиарда за една година впечатлява. Въпреки това, трябва да отбележим, че не сме много задоволени от този обем. Има проблеми, има неизползван потенциал. Това особено засяга двустранното сътрудничество в енергетиката – приоритетна сфера в сътрудничеството, както и транспорта, информационните комуникации, строителството. Определен интерес за руски предприемачи представляват обектите за промишлено производство, туристическият бизнес. Специално ще изтъкнем необходимостта от по-нататъшно развитие на сътрудничеството в инвестициите и иновациите, производствената кооперация в проспериращи сегменти на икономиката на Русия и България. Една от основните причини, сдържащи развитието на нашите търговски връзки, е недостатъчното взаимодействие на финансови структури и застрахователни компании – те са още малко, а точно те са способни да улеснят воденето на търговски операции. Ще добавим тук и липсата на уреден механизъм за сертифициране на доставките на продоволствени стоки, визовите бариери, слабото развитие на двустранните транспортни коридори, необходимостта от диверсифициране на формите и насоките на сътрудничеството. С една дума, изисква се предприемане на всички усилия за създаване на благоприятни финансови условия за сътрудничество и премахване на дисбаланса и изравняване на структурата на стокооборота.

КОРЕСПОНДЕНТ: И все пак, какви акценти предявява новото време в търговското взаимодействие между страните ни?

- Бих искал да изтъкна, че България отделя голямо внимание на взаимодействието с други страни и международни организации. Както и Русия, тя е заинтересувана от привличане на чуждестранни капитали и го заявява като един от приоритетите на външната си политика. Оттук е и активното развитие на инвестиционни проекти, в които и ние участваме с удоволствие. Без движение на капитал няма и движение напред във всички сфери на сътрудничеството – енергетиката, промишлеността, туризма и други. Бих искал да отбележа, че най-голям инвеститор е компания „ЛУКОЙЛ”. Освен това, Русия е заинтересувана от приватизацията на големи промишлени обекти, от придобиване на редица ТЕЦ, от увеличаване на доставките на руски газ и неговия транзит за страни от региона. Относно най-големите проекти – АЕЦ „Белене”, нефтопровода "Бургас-Александруполис" и газопровода "Южен поток" – те успешно се реализират. Получено е разрешение за реконструиране на първата площадка на реактора „Белене”, активно сътрудничество осъществяват министерствата на транспорта на страните ни, отговарящи за реализирането на директното ферботно-желзопътно съобщение „Кавказ-Варна”, което ще гарантира конкурентноспособна среда за товарни превози, съществено ще увеличи стокооборота на страните ни, както и на държави от ОНД и Юго-Източна Европа. Един от главните акценти на сътрудничеството е развитието на междурегионалното взаимодействие. За целта също са създадени благоприятни условия – разширена е и е усъвършенствана юридическата база, подписани са над 50 споразумения между руски региони и български области. Активно се развиват всестранните връзки на нашите лидери – Москва и София, Санкт-Петербург и Пловдив, не изостават Ставрополският и Краснодарският край, Ростовская област, та нали те са по-близо до България и при тях транспортните проблеми се решават по-лесно. Активно се създават руско-български съвместни предприятия. За пример – в България са регистрирани 4652 фирми с участието на руски капитал и 396 представителства на руски компании.

КОРЕСПОНДЕНТ: Господин Томилов, с какви въпроси ще се заеме 12-то заседание на междуправителствената руско-българска комисия по търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество, което ще се състои наесен? Винаги чакаме това събитие, но не толкова отдавна, преди 5 – 6 години, поредните заседания бяха многократно пренасяни и преминаваха някак си неактивно:

- Три години работя тук, и доколкото помня, такова нещо не е имало. Сигурен съм, че междуправителствената комисия е основен инструмент, който изработва мерки за стимулиране на икономически връзки в най-важните области на сътрудничеството, премахва дисбаланса и изравнява структурата на стокооборота, подобрява финансовите условия на сътрудничеството. Тя събира държавни дейци, представители на законодателната власт и деловия свят, за да се решават много важни проблеми на търговско-икономическото, инвестиционното, военно-техническото сътрудничество, проекти в сферата на енергетиката ,промишлеността, транспорта, информационните технологии, селското стопанство и хранителната промишленост. Всъщност, тези въпроси ще бъдат главни на 12-то заседание на междуправителствената комисия, планирана за септември-октомври в Москва. Надяваме се, че заседанието ще премине успешно и резултатно. Защото още сега министерството на икономическото развитие, ведомства, корпорации и компании на Русия, посолството и търговското представителство на Русия в България се готвят сериозно за това мероприятие, каза накрая търговският представител на Руската Федерация в Република България Александър Томилов.

КОРЕСПОНДЕНТ: Остава ни само да изразим благодарност на главния редактор на рускоезичното списание „Бизнес-Контакти” Марина Петкова за съдействие в организирането на това интервю. 


 

  •  
    и споделяне